Download Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo - (preldo) by Pawel Zakrzewski PDF

By Pawel Zakrzewski

Show description

Read or Download Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo - (preldo) helion onepress free darmowy PDF

Best computers books

Adobe Creative Suite 5 Design Premium All-in-One For Dummies

The perennial Adobe inventive Suite bestseller—fully up-to-date for the most recent model
that includes 8 books in a single, this All-in-One For Dummies advisor covers the major good points and instruments it's essential to recognize with a purpose to know the way to take advantage of every one person application in the Adobe inventive Suite—InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, Dreamweaver, Fireworks, and Flash—to its fullest strength. in the approximately 1,000 pages, you’ll locate inventive suggestion in addition to information and strategies to sharpen you productiveness. * Dedicates a minibook to every of the courses in the most up-to-date model of Adobe inventive Suite 5—InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, Dreamweaver, Fireworks, Flash—as good as a minibook dedicated to inventive Suite fundamentals * Serves as a one-stop studying chance for every product contained in the layout top rate Suite * Walks you thru growing print and Web-based advertising or advertisements fabrics or different courses
Adobe artistic Suite five layout top class All-in-One For Dummies is a top class source at the newest model of the Adobe inventive Suite.

Trends in Enterprise Application Architecture: 2nd International Conference, TEAA 2006, Berlin, Germany, November 29 - December 1, 2006, Revised Selected Papers

This ebook constitutes the completely refereed postproceedings of the second overseas convention on developments in company software structure, TEAA 2006, held in Berlin, Germany, November 29 - December 1, 2006. The 24 revised complete papers provided including 1 invited speak have been rigorously reviewed and chosen from various submissions for inclusion within the ebook.

Computer Systems,

Computers, moment variation presents scholars with a huge figuring out of all degrees of computers. It emphasizes computing device technological know-how subject matters which are with regards to, yet no longer often incorporated in, the therapy of and its linked software program. the subjects are awarded via a unified proposal of desktops.

Extra resources for Adobe Premiere Elements. Domowe studio wideo - (preldo) helion onepress free darmowy

Example text

59). 59. Nadawanie efektu wejścia za pomocą przycisków w panelu Properties 144 (07-01-02) D:\Dane\Druk\Adobe Premiere Elements. doc Rozdział 4. ‹ Wstępny montaż wideo 145 Podobnie jak w przypadku ścieżki wideo także w tym miejscu na ścieżce dźwiękowej widoczna jest linia poziomu głośności. 00 dB. 00 dB wysokości punktu edycyjnego, czyli pełnego poziomu głośności (maksymalne podniesienie linii w górę). Efekt wygaszania działa w odwrotny sposób. 00 dB — łagodnie opada do poziomu głośności –∞ dB na końcu klipu.

W celu lepszej widoczności efektów naszych działań, a także łatwiejszej edycji klatek możemy rozszerzyć nieco podgląd klipu na osi czasu oraz ewentualnie dodatkowo powiększyć wysokość ścieżki. 136 (07-01-02) D:\Dane\Druk\Adobe Premiere Elements. doc Rozdział 4. 50). Odpowiada ona za poziom krycia, nasycenia oraz stopień przezroczystości (ang. Opacity) danej ścieżki. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy klip filmu z nadanym efektem Fade In jest nieco zmodyfikowany. 50. 51). Podobnie wygląda ostatni klip, któremu nadany jest efekt Fade Out.

Druga kropka (klatka kluczowa) w maksymalnym górnym położeniu oznacza pełne krycie na danej warstwie, czyli pełną widoczność, i nasycenie obrazu. Aby wydłużyć bądź skrócić długość efektu przenikania, musimy jedynie przesunąć klatkę z pełnym nasyceniem. Podczas edycji efektu wejścia przesunięcie drugiej klatki (pełna widoczność obrazu) w prawo wydłuży efekt przejścia, przesunięcie w lewo skróci go. Dokładnie na odwrót działa efekt wyjścia. W tym przypadku edytujemy pierwszą z widocznych kropek na linii (ona także oznacza maksymalne nasycenie obrazu na ścieżce).

Download PDF sample

Rated 4.89 of 5 – based on 39 votes